Kozzak - Rowery dla prawdziwych kozaków

PL EN

Aktualności

Wtorek, 24 maja 2016

Kto używa pomiaru mocy w korbach InfoCrank?

Kto używa pomiaru mocy w korbach InfoCrank?

a no właśnie... na razie powiemy tylko tyle - wszyscy Ci którzy cenią jakość, niezawodność i precyzję działania swojego sprzętu.

one_pro_cycling_team_używa__InfoCrank_domagalski_białoblocki_kozzak_bikes

Zdjęcia mówią same za siebie:-)

Marcin-Bialoblocki_używa_pomiaru_mocy_InfoCrank_Kozzak_Bikes_dystrybutor

Najlepsi zawodnicy docenili jakość i precyzję działania InfoCrank - Kozzak Bikes Wyłączny Dystrybutor w Polsce.

Kozzak_Sonic_tt_z_InfoCrank_pomiar_mocy
 

Pomiar mocy do nabycia w sklep.kozzak.pl

Środa, 4 maja 2016

Zapraszamy na WYŚCIG MTB - Biszcza Żary 22.05.2016

Zapraszamy na WYŚCIG MTB - Biszcza Żary 22.05.2016

/plakat 2016 MTB_Kozzak_Bikes_MTB_Biszcza_Żary

REGULAMIN:
Ma obowiązek startu w zawodach w kasku sztywnym.

20 PLN – zgłoszenie internetowe na adres: www.inestiming.pl

dokonane do dnia 17.05.2016r. (wpłata gotówkowa w dniu imprezy-biuro wyścigu).

30 PLN – zgłoszenie bezpośrednio przed zawodami (wpłata w formie gotówkowej w dniu imprezy

Trasa wyścigu: 34 km, 4 rundy po 8,5 km dla WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH:

„II Wyścigu MTB – Zbiornik wodny Biszcza-Żary,

REGULAMIN
CELELE:

Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w województwie lubelskim.

Promocja turystycznych walorów Gminy Biszcza – aktywny wypoczynek przy zbiorniku

Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

„II Wyścig MTB – Zbiornik wodny Biszcza–Żary, Gmina Biszcza”

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Biszczy

tel.: 84 685 60 67, http://goksirbiszcza.pl/ info@goksirbiszcza.pl

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA MARATONU

22 maja 2016r. (niedziela) – start o godz. 15:00

Biuro: Budynek przy Zbiorniku wodnym Biszcza-Żary

Tel.: 792411265 (sprawy organizacyjne), 698443414 (sprawy sportowe)

Trasa wyścigu: 34 km, 4 rundy po 8,5 km dla WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH

Start i meta: przy Zbiorniku wodnym Biszcza- Żary

Charakterystyka trasy (rundy): nawierzchnia - drogi
leśne, ukształtowanie terenu – trasa lekko

Sposób pomiaru czasu: elektroniczny (chipy w numerach startowych)

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem wyścigu może być osoba, która spełni następujące warunki:

Otrzyma przed startem od Organizatora numer startowy.

Ukończyła 18 lat (uczestnicy niepełnoletni nie zrzeszeni w klubach kolarskich mogą startować po

przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych).

Ma obowiązek startu w zawodach w kasku sztywnym.

20 PLN – zgłoszenie internetowe na adres: www.inestiming.pl

dokonane do dnia 17.05.2016r. (wpłata gotówkowa w dniu imprezy-biuro wyścigu).

30 PLN – zgłoszenie bezpośrednio przed zawodami (wpłata w formie gotówkowej w dniu imprezy

ZGŁOSZENIA I PROGRAM ZAWODÓW

„Wyścig MTB – zbiornik wodny Biszcza –Żary, Gmina Biszcza”

jest imprezą sportowo-rekreacyjną rozgrywanych na rowerach MTB.

W terminie do 17 maja 2016r. – zgłoszenia na stronie internetowej.

W dniu zawodów (22.05.2016r.) potwierdzenie w/w zgłoszeń oraz zgłoszenia pozostałych

godzina 13:00 – 14:30 zapisy w Biurze Zawodów

godzina 14:40 – 14:55 Ustawienie uczestników na starcie

godzina 14:55 – 15:00 odprawa techniczna

godzina 15:00 Start (zbiornik wodny Biszcza-Żary) – wszystkie grupy wiekowe

godzina 16:10 Meta (zbiornik wodny Biszcza-Żary)

godzina 17:00 Zamknięcie trasy

godzina 17:30 Dekoracja (zbiornik wodny Biszcza-Żary)

Kategoria J – od 15 do 18 lat (rok ur. 1998-2001),

Kategoria ELITE - od 19 do 29 lat (rok ur. 1987-97),

Kategoria M I- od 30 do 39 lat (rok ur. 1977-86),

Kategoria M II - od 40 do 49 lat (rok ur. 1967-76).

Kategoria M III - od 50 do 59 lat (rok ur. 1957-66)

Kategoria M IV – 60 lat i starsi (rok ur. 1956 i starsi)

Jedna kategoria wiekowa kobiet niezależnie od roku urodzenia.

* W przypadku małej liczby zgłoszeń w danej kategorii – organizator zastrzega sobie prawo łączenia

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje:

- prawo udziału w wyścigu (numer startowy),

- elektroniczny pomiar czasu (chipy w numerach startowych, pełne wyniki będą dostępne na stronie

- prawo do udziału w loterii z nagrodami,

ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU

Wyścig zostanie przeprowadzony na trasie okrężnej.

Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów w numerach startowych.

Brak chipa zamocowanego przy kierownicy jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.

Każdy zawodnik jest zobowiązany do zwrócenia chipa na mecie.

Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.

Zawodnik, który nie dojedzie do mety do godziny 17:00 nie zostanie sklasyfikowany.

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE

Trasa wyścigu z wyjątkiem szutrowych wewnętrznych dróg leśnych nie ma części wspólnych

z drogami utwardzonymi i asfaltowymi. Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę,

w momencie gdy zbliżają się do miejsc oznakowanych jako niebezpieczne. Zawodnik wolniejszy

(wyprzedzany) nie może w świadomy sposób utrudniać manewru wyprzedzania. Podczas sprintu

finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy. Organizator nie ponosi

odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona w wymienionych w regulaminie kategoriach

wiekowych. Zwycięzcami wyścigu w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy

w najkrótszym czasie pokonają trasę. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

W każdej kategorii wiekowej, zostaną wręczone trofea sportowe oraz dyplomy.

Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na

odpowiedzialność rodziców lub opiekunów)

Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem

i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które

wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy

innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.

W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami

odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu, lub z jego upoważnienia, związanymi

z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do karty

zgłoszenia są kompletne i zgodne z prawdą.

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na

karcie zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.

Na trasie wyścigu występować mogą podjazdy i zjazdy.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 ).

Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym

szacunkiem do Sędziów i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób

Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.

ORGANIZATORZY

Kategoria J – od 15 do 18 lat: Michał Topór - KCP ELZAT Bieniasz Bike Team Tarnów

Kategoria ELITE - od 19 do 29 lat: Adrian Siarka - UKS Raba Wyżna - Podsarnie

Kategoria M I- od 30 do 39 lat: Radosław Wasilewski - BSK Miód Kozacki KOZZAK.PL

Kategoria M II - od 40 do 49 lat: Tomasz Branicki – BARAN CYCLING TEAM - Mełgiew

Kategoria M III - od 50 do 59 lat: Tadeusz Kozak - BSK Miód Kozacki KOZZAK.PL