Kozzak - Rowery dla prawdziwych kozaków

PL EN

Aktualności

Sobota, 30 sierpnia 2014

7 WRZEŚNIA - „XXII WYŚCIG PO ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ” - ZAPRASZAMY

WYŚCIG KOLARSKI ZAPRASZAMY DO BIŁGORAJA 7 WRZEŚNIA 2014R.

 

„XXII WYŚCIG PO ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ”

 

             7 WRZEŚNIA 2014r.

 

*organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do dnia 05.09.2014r. Prosimy o czujność i sprawdzenie naszej strony dnia 6.09.2014r. czy impreza nie została odwołana

WYŚCIG PO ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ


REGULAMIN

SZOSOWEGO Maratonu Kolarskiego

 

„XXII WYŚCIG PO ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ”

 

*organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy do dnia 05.09.2014r. Prosimy o czujność i sprawdzenie naszej strony dnia 6.09.2014r. czy impreza nie została odwołana

 

 

CELE

v     Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w województwie lubelskim.

v     Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

v     Promocja turystycznych walorów Puszczy Solskiej i Roztocza.

 

NAZWA IMPREZY

„XXII WYŚCIG PO ZIEMI BIŁGORAJSKIEJ”

 

ORGANIZATORZY

Biłgorajskie Stowarzyszenie Kolarzy

ul. Kochanowskiego 30

23-400 Biłgoraj

tel. 605220703

www.bsk-bilgoraj.pl

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Biłgoraju

ul. Targowa 15

23-400 Biłgoraj

tel. 84 686 26 29

 

TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA MARATONU

7 września 2014r. (niedziela)

 Biuro: OSiR w Biłgoraju, ul. Targowa 15

 

Trasa maratonu (55 km dla WSZYSTKICH KATEGORII WIEKOWYCH):

Biłgoraj (ul. Targowa – start honorowy, ul. Zamojska – START OSTRY) – Hedwiżyn – Panasówka – Tereszpol Zaorenda – Tereszpol Kukiełki – Górecko Stare – Brzeziny – Aleksandrów – Smólsko – Biłgoraj (ul. Motorowa – META)

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikiem wyścigu może być osoba, która spełni następujące warunki:

Wypełni kartę uczestnictwa.

Dokona opłaty startowej.

Otrzyma przed startem od Organizatora numer startowy.

Ukończyła 18 lat (uczestnicy niepełnoletni nie zrzeszeni w klubach kolarskich mogą startować po przedstawieniu pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych).

Ma obowiązek startu w zawodach w kasku sztywnym.

 

OPŁATY STARTOWE:

20 PLN – Wpłata na konto:  BS w Biłgoraju, nr r-ku 34 9602 0007 0000 2012 2000 0002

dokonana do dnia 4.09.2014r. oraz zgłoszenie internetowe na adres info@bsk-bilgoraj.pl zawierające: nazwisko i imię, rok ur., klub/miejscowość.

30 PLN – wpłata w formie gotówkowej w dniu imprezy (biuro maratonu)

 

ZGŁOSZENIA I PROGRAM ZAWODÓW

 

Maraton kolarski: „Strzała Puszczy Solskiej i Roztocza”

jest imprezą sportowo-rekreacyjną rozgrywanych na rowerach szosowych.

W terminie do 4 września 2014r. – zgłoszenia na stronie internetowej BSK.

W dniu zawodów (7.09.2014r.) potwierdzenie w/w zgłoszeń oraz zgłoszenia pozostałych zawodników:

 

godzina 9:00 – 10:30               zapisy w Biurze Zawodów

godzina 10:40 – 10:50 odprawa techniczna

godzina 10:55 – 11:00 Ustawienie uczestników na starcie (OSiR)

godzina 11:00                          Start honorowy (OSiR) – wszystkie grupy

godzina 11:10                          Start ostry (ul. Zamojska) – wszystkie grupy

godzina 12:30                          Meta (ul. Motorowa)

godzina 13:15                          Zamknięcie trasy

godzina 14:00              Dekoracja (stadion OSiR, ul. Targowa)

 

 

KATEGORIE WIEKOWE

 

Mężczyźni:

Kategoria J – od 17 do 18 lat (rok ur. 1996-97),

Kategoria ELITE - od 19 do 29 lat (rok ur. 1985-95),

Kategoria M I- od 30 do 39 lat (rok ur. 1975-84),

Kategoria M II - od 40 do 49 lat (rok ur. 1965-74).

Kategoria M III - od 50 do 59 lat (rok ur. 1955-64)

Kategoria M IV – 60 lat i starsi (rok ur. 1954 i starsi)

Kobiety:

Jedna kategoria wiekowa kobiet niezależnie od roku urodzenia.

* W przypadku małej liczby zgłoszeń w danej kategorii – organizator zastrzega sobie prawo łączenia grup wiekowych.

 

 

ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW

 

W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje:

- prawo udziału w wyścigu (numer startowy, bon żywieniowy, upominek)

- pomiar czasu (pełne wyniki będą dostępne na stronie internetowej),

- zabezpieczenie medyczne

 

ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU

 

Wyścig zostanie przeprowadzony na trasie okrężnej.

Start wspólny.

Trasa oznakowana.

Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.

Zawodnik, który nie dojedzie do mety maratonu do godziny 13:15 nie zostanie sklasyfikowany.

 

ZASADY PORUSZANIA SIĘ PO TRASIE

 

Uczestnicy powinni zachować szczególną uwagę, w momencie gdy zbliżają się do skrzyżowania. Zawodnicy muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

 

RUCH DROGOWY

Wyścig będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych służby Organizatora ułatwią włączenie się do ruchu. Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań. Wszyscy zawodnicy powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie wyścigu.

 

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Klasyfikacja indywidualna będzie prowadzona w wymienionych w regulaminie kategoriach wiekowych. Zwycięzcami wyścigu w poszczególnych kategoriach zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę.

 

NAGRODY

W każdej kategorii wiekowej, zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych od sponsorów środków.

 

KARY

Komisja sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zastosować następujące kary:

Upomnienie uczestnika,

Dyskwalifikacja uczestnika.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i w czasie powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów)

Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją zawodów nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.

Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom postępowania oraz osobom trzecim.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika.

W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z zawodami uczestnicy nie mogą występować z roszczeniami odszkodowawczymi od Organizatora lub osób działających w jego imieniu, lub z jego upoważnienia, związanymi z przeprowadzeniem i organizacją zawodów.

Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do karty zgłoszenia są kompletne i zgodne z prawdą.

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania zawodów.

Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania warunków regulaminu oraz warunków uczestnictwa. Podpis uczestnika na karcie zgłoszenia potwierdza zapoznanie się z warunkami regulaminu i uczestnictwa na zawodach.

Na trasie wyścigu występować mogą strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 ).

Uczestnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do Sędziów i Organizatorów. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

Nieznajomość regulaminu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora za wytłumaczenie.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz jego zmian.

Miód Kozacki

ORGANIZATORZY 

Niedziela, 24 sierpnia 2014

Kozzak SONIC TT - ZWYCIĘSTWO ARTURA KOZAKA w IV PUCHARZE ROZTOCZA 24.08.2014

Rower czasowy Kozzak SONIC TT 

ZWYCIĘSTWO ARTURA KOZAKA w IV PUCHARZE ROZTOCZA 24.08.2014

 

Kolejnym zwycięstwem zakończył się udział Artura Kozaka reprezentanta BSK MIÓD KOZACKI.

 

Tym razem sprzęt KOZZAK pomógł odnieść sukces w indywidualnej jeździe na czas.

Rower czasowy KOZZAK SONIC TT oraz Koło czasowe TRI SPOKE Blade pozwoliły osiągnąć doskonały rezultat.

/I miejsce Artur Kozak rower KOZZAK SONIC TT.jpg

Artur Kozak zdobył I miejsce OPEN w IV edycjii Pucharu Roztocza organizowanego przez KK Roztocze na trasie Susiec - Tomaszów Lubelski.

CZAS 18min 54s na dystansie 14,5km dał KOZAKOWI wysoką średnią 46,93km/h

KOZZAK SONIC TT rower czasowy dla kozaków

W zawodach z bardzo dobrej strony pokazali się również pozostali reprezentanci BSK Miód Kozacki. 

Kozzak_Bikes_kozzak.pl_rowery_

Ryszard Ścierka - zajął I miejsce w kategorii wiekowej 50+ - startował na kołach KOZZAK BLADE CARBON 88mm

Marek Komornik - 3 miejsce w kategorii I

Paweł Pukas - 4 miejsce w kategorii 19-30 lat

Stanisław Paszko - 7 miejsce w kategorii 50+

 

Kozzak_rower_czasowy_kk_roztocze_czasówka_I_miejsce.jpg

PEŁNE WYNIKI NA:

http://www.kkroztocze.pl/